Get Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

ISBN-10: 9144054114

ISBN-13: 9789144054117

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och agency. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Best medicine books

Read e-book online Attachment, Trauma and Multiplicity: Working with PDF

This Revised variation of Attachment, Trauma and Multiplicity investigates the subject of Dissociative identification affliction. With fresh chapters on police paintings and attachment idea it's been totally up-to-date to incorporate new learn and the newest knowing of styles of attachment thought that result in dissociation.

Download PDF by Борсуков А.В., Лемешко З.А., Сергеев И.Е.: Малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым контролем в

Методические рекомендации одобрены центральным методическим Советом СГМА (протокол № 2 от sixteen. 12. 2004 г. ) и на совместном заседании Ученого совета ГУ Российского научного центра рентгенорадиологии МЗ СР РФ (протокол № 1 от 31. 01. 2005 г. ). В настоящих рекомендациях даны описания основных диагностических и лечебных малоинвазивных манипуляций под УЗ-контролем при основных очаговых поражениях паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Read e-book online Cardiac Valvular Medicine PDF

The ebook may be written by way of the specialists within the sickness together with imaging, interventional cardiology and surgical valve services. The e-book has 5 major sections: Aortic Valve illness Mitral Valve illness Tricuspid Valve affliction Pulmonic Valve disorder Multimodality Imaging the most targets of the e-book are: 1- to supply the most instructions to clinicians on how you can determine and diagnose valvular center affliction 2- to supply an outline of what the close to destiny will herald the analysis, prevention and threat stratification of sufferers to catheter as opposed to surgical methods three- to stipulate the potential implications for scientific remedies in slowing development of calcific aortic valve affliction and myxomatous mitral valve illness

Read e-book online AIDS and Respiratory Medicine PDF

Within the 15 years of the received immunodeficiency syndrome (AIDS) pandemic a lot has been learnt approximately its usual heritage and issues. it's transparent that the lung is an important objective organ either for the human immunodeficiency virus (HIV), and a big selection of infectious and non-infectious pulmonary issues.

Extra resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Sample text

2004). Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur. lil F Ö R FATTARNA O C H s T U D E N T L I T T E R AT U R lil F Ö R FA' l l: S ) U K S K Ö T E R S KA N , V E M Ä R D E T ? Storey, J. (1998). Cultural theory and popular culture: a reader. London: Prentice Hall. Stein, L. (1967). The doctor - nurse game. Archives of General Psychiatry, (16), 699-703. , Kovasim, M. & Ketola, O. (1997). Nursing culture - some view­ points. Journal ofAdvanced Nursing, (25), 186-190.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Göteborg: Acta Universitatis Gotho­ burgensis. Lilja Andersson, P. (2007). Vägar genom sjuksköterskeutbildningen - studenters berättelser. (Akad. ). Lärarutbildningen Malmö högskola. Linder, K. (1999). Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen - hur en grupp stude­ Storey, J . l Hall. Stein, L. ( 699-7 SuomineJ point: Ungdom! karrii Wikipedi http:/ LÄST I P � Davies, J< Socio Ekstran d ident sitet Lilja Anc berät Lindgrer nisat Määttä, : randes uppfattning av sjuksköterskans yrkeförändras under tre år av utbild­ ningen.

Att det även finns ett manligt vårdande har inte lyfts fram, trots att detta funnits. Bibelns berättelse om den barmhärtige samariten, som varit en förebild för det självuppoffrande vårdandet, var en man (Nya Testamentet, Luk. 10:25-37), Munkarna som bedrev vård inom klostren tillhör vår historias tidiga vårdare. En annan kvinnlig syssla från denna tid är läkekonsten eller botandet. Att använda olika metoder eller medikamenter, såsom dieter, laxering och olika örtdekokter, var framför allt kvinnornas kunskap.

Download PDF sample

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl


by David
4.0

Rated 4.97 of 5 – based on 49 votes